Politika společnosti

Politika ML Schmierstoffe s.r.o.

Hlavní zásadou společnosti ML Schmierstoffe s.r.o. je uspokojovat a trvale zvyšovat spokojenost všech zainteresovaných stran, počínaje našimi zákazníky, přes spolupracovníky až po majitele, při zachování požadavků trvale udržitelného rozvoje, jako i ochrany životního prostředí a zdraví.

 

Tímto dokumentem se management firmy zavazuje dodržovat tyto zásady:

  1. Nejvyšším cílem společnosti je spokojenost zákazníků s úrovní našich služeb a dodávaných produktů s důrazem na prevenci znečišťování
  2. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a nabízíme mu profesionální technické poradenství a pohotovost.
  3. Chováme se šetrně k životnému prostředí a striktně dodržujeme relevantní legislativu a související požadavky.
  4. Sortiment nabízených produktů a služeb přizpůsobujeme požadavkům našich zákazníků.
  5. Jelikož naši kvalitu ovlivňují i naši dodavatelé, rozvíjíme vztahy jen s těmi, kteří jsou dlouhodobě spolehliví.
  6. Všechny tyto zásady nejen naplňujeme, ale současně se zavazujeme tyto zásady i trvale zlepšovat.

V Praze dne 2. 1. 2014